| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Caroline Doelman 12 years, 5 months ago

Kerkplaats Halle

 

 

 

Halle is een klein dorp in de Achterhoek. Hoe kun je duurzaamheid in een kleine gemeenschap inhoud geven was de vraag die al vrij snel naar boven kwam. Als kerk kun je dat niet alleen, dat moet je samen met bijvoorbeeld Halles Belang oppakken. Er is een breed overleg opgestart en er is onderzocht hoe 'Halle duurzaam' vorm kan krijgen. In 2012 zal de sociale cohesie bevorderd worden rond zogenaamde klimaatstraten.

  


 

Werkgroep

De Werkgroep Oecumene Wereldwijd bestaat uit 4 personen, waaronder de predikant. Naast bijvoorbeeld uitwisseling met de partnergemeente in Roemenie, contacten met  Als er iets voorbijkomt wordt dat opgepakt: bijvoorbeeld contacten met een Keniaan die in het dorp kwam wonen, tijdens de MKZ-crisis zijn agrariers uitgenodigd voor een gesprek en op de (zorg)boerderij van een van de leden worden bijvoorbeeld vakanties voor eenouder gezinnen georganiseerd. Sociale cohesie binnen de dorpsgemeenschap is belangrijk. Je moet het met elkaar doen, samen zorg dragen voor de leefbaarheid van het dorp. Sinds september 2012 is de predikant vertrokken naar een andere plaats.

 

 

Dromen

Met elkaar is nagedacht over de toekomst en wat er over 15 à 20 jaar bereikt is in Halle. Opvallend is dat ieder eensgezind uitkwam op een gemeenschap die bloeit, waarin dingen samen worden gedaan, maar waarin ook wordt samengewerkt.

 

Plannen

 

 

 

Verbinden

Op plaatselijk niveau zijn er meer initiatieven dan je denkt. Lees verder. 

Verbeelden

Sommige beelden zoals foto’s, tekeningen en filmpjes zeggen meer dan woorden. Kijk of luister naar de verbeelding van een fair en groen leven.

Verdiepen

Lees wat anderen inspireert op de weg naar een fair en groen leven...

 

nieuwsblog werk aan de wereld

 

 


Welkom op Kerkplaats Halle

Dit is een echte werkplaats! Ben je betrokken bij Kerken - werk aan de wereld Halle?  Dan kun je hier zelf ideeën, materialen, beelden, nieuws en verhalen toevoegen over fair en groen levenKlik op de link om te lezen hoe je toegang kunt krijgen tot de wiki en voor meer informatie over Werken-met-een-wiki
 

 

Naar de centrale kerkplaats van Kerken-werk aan de wereld >>> 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.